Анри де Тулуз-Лотрек

Мали господин дивовског духа
„Велика умјетност није једноставна. Живот сам за себе није, нити је људски ум, ни људско…