Analia Saban

Упражњено место
Песма се пише У самоћи Редови се пуне Оним што остане Иза тебе Укључујући бол…