Александра Лалић

Свињски грип
Очи дечакове мајке, прерано умрле жене која је издахнула када је дечаку било пет година,…