Александра Филиповић

Девојчица из склоништа
Прича објављена у збирци изабраних прича фантастике “Паралелни светови”,  Metaphysica, Београд 2017. Јуче су убили…