1984

Културализовани егзистенцијални страх у роману 1984
Фундаментални културализовани страх јесте страх од смрти, док сам културализовани страх представља неуклапање појединца или…
1984 vs Врли нови свет
Кроз векове, патња је била једна од главних инспирација најбрилијантнијих књижевника. Она се јавља у…