Невена Савић

ЕРОС И ТАНАТОС У ПОЕЗИЈИ АРХИЛОХА, МИМНЕРМА И САПФЕ

Као што је хармонија код Хелена произвела могућност редефинисања космоса тако је и целина сачињена…

Ерос и танатос у песничкој мисли Милана Ракића
Стварање суштински новог Ероса настало је у покушају да се цивилизацијском наслеђу укине моћ одређивања…