еротизам

Каталин Ладик
Каталин Ладик из феминистичког угла
Жене су интелектуално, морално и физички слабије од мушкараца? Религије, филозофије, моралне стандарде, законске норме…