Душан Захаријевић

Винавер и Штокхаузен: искушење немогућег
У ранијем тексту Лалић и Штокхаузен разрађивао сам однос Лалићеве поетике и Штокхаузенове теорије о…
Метаформозе
Стварање у непрекидном дијалогу са традицијом, оцењивање и преоцењивање, вредновање и превредновање! Кретати се путем…
Стрижи текст, речи немаш
Горица Радмиловић, Стрижи маску, конак немаш, Бранково коло, Сремски Карловци – Нови Сад 2017. Књига…
Душан Захаријевић: „Нек никад не утихне глагослов“
На један од два српска Парнаса – с тим што би други био Ловћен, како…
Шатор свевременог речништва
Душан Захаријевић, Антологија савременог песништва/ Антилогија свевременог речништва, Бранково коло, Сремски Карловци – Нови Сад…
Ја сам Душан. Ду шан. Ду сан. Ди сан. Ди шем. И тако…
Укратко о књизи песама Душана Захаријевића Антологија савременог песништва/ Антилогија свевременог речништва, Бранково коло, Сремски Карловци -…
Калифорнијски бенд Mazzy Star 
Калифорнијски бенд Mazzy Star основан је 1989. године, а основали су га гитариста David Roback и…
Ariel Pink и необични lo-fi
Lo-fi (од термина low fidelity) је музички правац који карактеришe лошији квалитет снимка него обично.…