Бранислав Чурчов

Извештаји из земље пањева (фрагменти)
Вероватно сте чули за масовне, бесправне сече дрвећа у Републици Алтернативних Реалности. Сваког дана чује…
ПАНОНСКО МОРЕ

Под банатским небом у ноћи банатској банатски сањам Панонско море ишчезло одавно а ја замишљам…

КАКО СМО РАСПЛАКАЛИ ЕМИНУ

„Важи, Едита, наручите карте, идемо еђут (együtt – мађ. заједно)!“, тетка је разговарала телефоном. „Браниславе,…

У ЊЕНОМ ОКУ

Најлепша је ујутру кад ми се на срцу буди кад стидљиво провири кроз прозор своје…