Сер Гавејн и Зелени Витез

У Свечаној сали Матице српске у петак, 13. децембра с почетком у 12 часова одржаће се промоција студије Сер Гавејн и Зелени витез: превод, тумачења и значења проф. др Младена Јаковљевића.

На промоцији учествују проф. др Владислава Гордић Петковић, доц. др Наташа Половина и аутор.

Роман у стиху Сер Гавејн и Зелени витез непознатог аутора, изузетно је значајан текст не само у оквирима енглеске већ и светске књижевности. И поред тога што је написано у другој половини четрнаестог века, ово дело је још увек актуелно, загонетно, изазовно за читање и инспиративно за савремене ауторе јер садржи обрасце уочљиве у бројним делима савремене фантазијске књижевности на енглеском и српском језику: прожимање митске и историјске, нарочито средњовековне прошлости, затим природног, натприродног и божанског, као и потиснутих и актуелних веровања.

„Иако уврштена у програме студија англистике у Србији, поема је до сада, нажалост, остала недоречена и критички готово занемарена у нашој земљи, што потврђује одсуство превода у стиху, али и новијих текстова о њој на српском језику“, напомиње Јаковљевић.

Уз превод 2530 стихова Сер Гавејна и Зеленог витеза датих упоредо са изворним текстом на средњоенглеском језику и праћених илустрацијама проф. др Младена Јаковљевића, књига читаоцима предочава низ тема значајних за читање и тумачење овог дела: од настанка, ауторства и жанровског одређења, узора, језика и формалних обележја дела спеваног у алитеративном стиху, преко друштвено-историјског и културног контекста у којем је настало, позиционирања у оквирима витешке културе, хришћанских идеала и паганских веровања и традиције, до значења, симбола и мотива, као и савремене рецепције и значаја за савремену фантазијску књижевност.

Овај витешки роман у стиху до сада је на српском језику био доступан само у прозној форми, пре свега због бројних језичких и културолошких специфичности, захтевне и сложене композиције и специфичних формалних обележја овог дела спеваног у алитеративном стиху који није својствен поезији на српском језику.

Средњовековна дела, укључујући Сер Гавејна и Зеленог витеза, инспирисала су бројне савремене писце фантазијске књижевности, међу којима се нарочито издваја Толкин, који је овај витешки роман превео на савремени енглески језик и чији су критички увиди имали немерљив утицај на његово тумачење. Утицај овог витешког романа на Толкиново стваралаштво, које је преобликовало англофону, светску, па и српску фантазијску књижевност, још један је разлог да се Сер Гавејн и Зелени Витез нађе пред читаоцима у Србији.

Овом студијом, аутор покушава да домаћем читаоцу приближи вредности дела Сер Гавејн и Зелени Витез, како преводом, тако и свеобухватним и дубљим анализама.

Књига Сер Гавејн и Зелени Витез: превод, тумачења и значења објављена је у издању Матице српске и Филозофског факултета из Косовске Митровице.

Улаз на промоцију је слободан.

Art Anima

Scroll To Top