Мој дијалог са Лоренсом Ферлингетијем

Осматрачница XXI века, Пресинг, 2019

Твоја стварност носи и да и не
Револуције на рукама,
Моја стварност сецира Сунце
Проширујући анатомију човека
За обрачун руку ноћи и грла апсурда,
Твоја револуција једе оброк
Који је сама себи припремила,
Од сувих барутних честица стварности,
Моја револуција пробија лобању Сунца
Мислећи истовремено и на човека и
На бога ноћи,
Развезујући апсурд сред неке
Неповезане реченице крви.
Твоја прошлост плови на
Броду чије палубе чисте
Непромењене и вечне речи револуције,
Моја прошлост камчи Сунце речи
Од заваде мога тела и тела речи,
Извлачећи шћућурено ја стварности
Из лобања аутентичности.
Твоја будућност и даље
Је један одред револуције,
На самониклом путу чисте стварности,
Моја будућност је
Човек кога је завитлало Сунце нејасности
У сирови акценат стварности.

Ауторка: Санда Ристић Стојановић 

Scroll To Top