Arabic trap music

Najčešća tvrdnja je da je TREP hibridni nastavak rep muzike, ili novi dabstep. Nastao je u Americi. Naglasak je na sirovoj, klupskoj energiji i što neobičnijem beat-u. Podlogu za stihove i naglašen zvuk čine basovi. Kikovi su takodje akcentovani, a muzika duboka i melodična.

TREP se pravi i sluša svuda u svetu. Pristupačniji, tačnije poznatiji od strane šire slušalačke publike je američki, zatim onaj koji nastaje u Evropi. Iako ne najpopularniji žanr, oni koji ga slušaju usmereniji su na TREP bliži našem podneblju. Medjutim kod nas nema mnogo onih koji slušaju arapski trep. ARABIC TRAP, bar veći deo ove muzike, zasniva se na svemu što nama poznatiji izvodjači podrazumevaju (reč „izvodjači“ nije najprikladnija, ni „producenti“, niti „kompozitori“), s tim što se ovde delimično provlače ukrasi izvorne orijentalne muzike. Oni su stilizovani, pa perkusije zamenjuju kikovi, a talasanje melodični detalji. Vokali su filtrirani u naročitom „ključu“, a tempo je, u odnosu na evropski i američki, donekle usporeniji.

Ovaj bit samo na You Tube-u ima preko devet miliona pregleda.

Takodje dubok, durski, sa latentnom upotrebom izvesnih „koraka“ koji se podrazumevaju u klasičnoj orijentalnoj muzici pisanoj i kao mogućnost za belly dance izvodjenje… Mogućnost da se ta vrsta plesa igra i sa ovakvim bitovima ili da čini background u performansima uz koje obično dodajemo termin fusion:

Nešto brža podižuća varijanta:

Kao i svuda, i ovde ima interesantnih, bezveznih, čudnih, svakakvih komentara. Na ovaj bit, izvesni slušalac kaže: „I’m a sheikh. If you want a free bugatti just ask me.“

Cris Taylor i nešto „zanosniji“ trep, preko milion pregleda:

Oriental Arabic Rap Beat Hip Hop Instrumental:

Amulet, amajlija, zaštita, u bitu u kome se na kraju čuje mač:

Arabic Trap Mix:

Ma kako da zvuči, TREP je svakako prilično angažovana muzika. Makar i drskom ravnodušnošću. Ili zabludelom ignorancijom. Recimo da je stvar u doživljaju.

Autorka: Tanja Taubner

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *