Izložba fotografija “Iron Ladies” Nenada Marjanovića

Izložba fotografija pod nazivom Iron Ladies, fotografa Nenada Marjanovića biće otvorena u utorak 21. marta, sa početkom u 19.30 časova u galeriji Drina na Andrićevom vencu br. 4. Ovom serijom radova, Marjanović odlazi korak dalje te sklonost ka potpunoj estetizaciji ženskog tela svodi na portret, u prepoznatljivoj crno-beloj tehnici, razvijen na čeličnoj ploči. Tokom potpuno manuelnog procesa izrade zabeleženi kadar postaje izložen hemijskim procesima koji utiču na konačnu kompoziciju. Takvim postupkom Marjanović ne samo da se udaljava od klasične lepe fotografije, već i na konceptualnoj ravni vlastitu vizuru žene artikuliše u potpuno drugom pravcu.

IRON LADIES

Sasvim je izvesno da se žensko telo nalazi u središtu višedecenijske fotografske prakse Nenada Marjanovića. Fokusirajući se mahom na reprezentaciju femme fatale, on nedvosmisleno istražuje čitav spektar telesnih ekspresija subjekata koje fotografiše akcentujući pritom žensku senzualnost, nepokolebljivost i lepotu.

Medjutim, serijom radova Iron Ladies, Marjanović odlazi korak dalje. Sklonost ka potpunoj estetizaciji ženskog tela svodi na portret, u prepoznatljivoj crno-beloj tehnici, razvijen na čeličnoj ploči. Tokom potpuno manuelnog procesa izrade zabeleženi kadar postaje izložen hemijskim procesima koji utiču na konačnu kompoziciju. Takvim postupkom Marjanović ne samo da se udaljava od klasične lepe fotografije, već i na konceptualnoj ravni vlastitu vizuru žene artikuliše u potpuno drugom pravcu.

Čelične dame nisu više samo muze, već postaju suverene vladarke. Stoga, odluka da ove portrete, nastale u različitim intervalima njegove karijere, realizuje baš na čeliku počiva na Marjanovićvoj potrebi da izrazi žensku autonomiju, integritet i izvesnu dozu misterioznosti. Težina, masivnost, specifičan volumen i gotovo industrijska estetika doprinose začudnom, arhaičnom i sakralnom utisku ovih radova, što ih čini prilično savremenim i u skladu sa idejama žene dvadeset i prvog veka.

Vladimir Bjeličič, istoričar umetnosti

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *