Bernhard Schlink i film “Čitač”

Godine 2008. istoimena drama Bernarda Schlink-a, The Reader, dobija svoju ništa manje vrednu ekranizovanu verziju,  u režiji Davida Hare-a. Ova posleratna drama, koja vrlo vešto i snažno preispituje tragediju čoveka u surovoj okrutnosti rata, traga za odgovorom na pitanje: Koliko daleko je čovek spreman da krije istinu o sebi? Drama koja prati sudbinu Michael Berg-a (Ralph Fiennes) i Hanne Schmitz (Kate Winslet), istovremeno sukobljava pravedonosni sud advokatskog sveta mladog studenta i emotivnu vezu nastalu nakon ratnog zločina.

Sve ono što će iz takve surove, ali životne okolnosti nastati preispitaće simbiozu filosofije, etike i čoveka koji se konstantno bori na suprotnim stranama.

Mnogi kritičari Čitača veruju da je film sramna tajna Hane, Ne njene prošlosti kao nacistički čuvar, njene ranije tajne zbog koje je u suštini postala stražar.

Drugi smatraju da je film izgovor za pornografiju maskiranu kao propoved... Neki se žale da nam ne treba još jedan film o Holokaustu. Niko od njih ne misli da film možda ima šta da kaže o njima. Ja verujem da film pokazuje činjenicu ljudske prirode: većina ljudi, većinom vremena, širom sveta odluči da pođe određenim putem. Mi glasamo kao deo plemena.

Roger Ebert

Neka sledeće kritičko promatranje ove drame bude vaše!

Uživajte u KULT preporuci.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *