POREKLO SVETLOSTI

Došla je iz neznanih daljina
dugo se radjala
padala
lomila
kidala
posrtala
Vidim je
vuče teško telo
zgrčena
a glava joj pada
Polako se otvara da primi svetlost
zemaljski dar nezemaljskog porekla
U početku je nisam čuo
Ko zna gde je bila i odakle je došla
Ko zna da li je bila
ili tek postaje

Idem joj u susret
da probam da saznam odakle dolazi.
Daleko je to
preko ivice svesti.
Ako saznam
bojim se da to neću moći da kažem.
Vratiću se posrćući
lomeći se
kidajući se
padajući
vukući teško telo.

Autor:Dušan Zaharijević

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *