Metaformoze

Stvaranje u neprekidnom dijalogu sa tradicijom, ocenjivanje i preocenjivanje, vrednovanje i prevrednovanje! Kretati se putem koji se stvara sa svakim korakom i najzad postati put. Dijalog sa tradicijom nije nužno njeno poništavanje i odbacivanje. To je mogućnost da stvaramo. Prošlo u sadašnjem možda nije moguće u svojoj prvobitnoj punoći, ali je to svakako živo prisustvo koje se menja samim tim što se menja vreme u kojem postoji. U suprotnom ne bi bilo „živo“. Po prvi put ponovo ispevati pesmu znači sagledati je u sadašnjem vremenu i kroz sopstvenu poetiku i shvatanje poezije. Metaformoze ne degradiraju i ne uništavaju tradiciju, samo je oživljavaju u savremenosti.

Živimo u jednom stvralačkom dobu. Na sve se strane gradi. Ako ima i rušenja ono ne dolazi isključivo iz nekog pesimističkog inata već opet iz želje da se posle nešto ostvari. Veliki momenat koji je očekivao Niče došao je. On se zove: preocenjivanje, ponovna procena, svih vrednosti (Umvertung aller Werte). Ne bi se videla konstruktivna snaga ovoga, što se oko nas zbiva. Današnja konstrukcija, stvaranje gradjenje, duh konstrukcije je baš u tome da se ispituje materijal pomoću koga smo do sada gradili. Ispituje se da bismo znali kako dalje da gradimo. Kulturni život stvorio je mnoge vrednosti. Danas se te vrednosti klasifikuju da bi se pomoću njih moglo ići dalje. Hoćemo da znamo šta imamo, šta nam stoji na raspoloženju, kakva i koja sredstva.1)

Načela po kojima nije zgoreg obraditi pesmu kako bi onaj ko obradjuje bio u skladu sa ostalima koji pesme obradjujago:

  1. Težiti zadržanju metričke strukture izvoritelne pesme;
  2. Težiti osavremenjeniju sadržajago obradjivanago pesme, iliti sagledaniju izvoritelne pesme vo vremja sadašnjego;
  3. Navesti naslov pesme koja je obradjivanago, ukoliko obraditelj smatra da neće isprva biti prepoznata od strane čitateljago.

O, dažbina

I ovaj šalter zemlje Srbije
Što – deruć se – suncu preti kroz oblake
Udvornog čela krečenim borama
O nečovečnosti priča i dalje toj
Pokazujući nemom mimikom
Obraza svog (pod)očnjake duboke

Lekova raznih to su tragovi!
Te crne bore! (To mračno sećanje!);
A šalter ovaj, skriven za zida
Što se – kad klekneš – diže u nebo
KOSTIJU KRŠNIH TO JE GOMILA.
Oni – u borbi protiv dušmana –
Dedove tvoje u redove slagahu
Strepeći katkad za svoga rodjenog
gledajuć negde da ga pripomene –
DA UNUCIMA SPREME BUSIJU
OKLEN ĆE NEKAD SMELO PREZIRUĆ
Stranaka čekat kolone navaljive.

I samo dotle, do tog šaltera,
Do tog bede-ma –
Nogom ćeš stupit možda, bogalju!
Drzneš li dalje?… Ču’š polu+bogove
Kako prašinu (sa) zemlje slobodne
Sa kuknjavom strašnom neće da skidaju;
Razumet ih nećeš, licem prašnjavim
Šta ti sa uvelim glasom govore,
Pa ćeš o temelj zlatnom šalteru
zbunjene glave čelo znojavo
U strašnome zanosu lupati!
Ne jedan izraz, ne jednu misao
Čućeš po hodniku u strašnoj jurnjavi:
“O, dažbina je ovo Srbina!”

Rastko Lončar

 

Otadžbina

I ovaj znamen zemlje Srbije
Što preteć suncu dere kroz oblak
Sumornog smisla, meta forama
O vekovečnosti priča dalekoj
Pokazujući nemom mimikom
Jezika svoga brazde duboke

Vekova tavnih to su tragovi
Te crne reči, mračne pećine
A znamen ovaj, ko piramida
Što se iz glasa diže u nebo
Rečiju kršnih to je gomila
Što su u borbi protiv besmisla
Jezikoslovci voljno slagali
Lepeći krvlju srca rodjenog
Jezika svoga reči slomljene
Da unucima spreme buktinju
Oklen će nekad smelo govoreć
Svesmisla plamtet zore nevidne

I samo dotle, do tog znamena
Do tog bedema –
Muklost će stupit, možda pogana
Drzne li dalje, čuće gromove
Kako tišinu reči slobodne
Sa grmljavinom smisla kidaju
Razumećeš ih srcem strašljivim
Šta ti sa smelim glasom govore
Pa ćeš o stenja tvrdom znamenu
Lomljive glave, teme ćelavo
U zanosnome strahu lupati!
Al jedan izraz, jednu misao
Čućeš u borbe strašnoj lomljavi:
„Poezija je, to, svevremena!“

Dušan Zaharijević

Autori: Rastko Lončar i Dušan Zaharijević 

ФУСНОТЕ:   [ + ]

1. Vinaver, Stanislav. „Bergson i novi pokreti u umetnosti“. Citat Vinaver. Priredio Gojko Tešić. Beograd: Kulturni centar Beograda, 2007. 81–86.

One thought on “Metaformoze”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *