Ekskrement Pape Vojtile

Svaka je reč ovde literarna fikcija!1)

– O fatum strecore!3) Povikao je Papa Jovan Pavle II, stenjući na klozetskoj šolji. Viknuo je toliko glasno da se čulo po svim obližnjim dvorima Vatikanske rezidencije. To je čuo i otac Bertoluči. Odmah je pritrčao i ušao u Papine odaje. Delio je Papinu zabrinutost i sam se uverivši kada je pogledao sveži zelenkasto-crvenkasto-ljubičasti sluzavi izmet koji je izišao iz utrobe Pape. Papa je prešao spuštenih moceta (donji deo Papine odeće) na svoj bide i ridao. Počeo je da plače kao malo derište i histerično vrišti. Na to mu je otac Bertoluči doviknuo:

– Pater, ira initium insaniae!2)

No, nije ga uspeo zaustaviti. Formirana je u najstrožoj tajnosti Lekarska komisija za utvrdjivanje boje, oblika i supstance netipičnog i nenormalnog izmeta Pape. Komisija je većala nekoliko dana, radjene su sve pretrage i ispitivanja Papinog organizma i prisutnog izmeta koji je bio konzerviran. Na kraju Komisija je došla do zaključka da je stvar poremećenog i nestandardnog izmeta Pape Vojtile na nervnoj bazi. Lekari su posle detaljnih pregleda i analiziranja saopštili da je njegovo neobično govno (koje je neke članove Konzilijuma začudjujuće podsećalo na izmete radioaktivnih vukova iz okoline Pripjata neposredno posle havarije 1986) nepobitno rezultat poremećenog rada debelog creva, koje je loše varilo zbog teškog stanja celog organizma, a kao krajnji razlog Komisija je navela: Papin nervni sistem koji je sve to prouzrokovao. Papa nije verovao, pitao se: kako, zašto? Konzilijum lekara je Papi predao papir sa dvadeset šest potpisa najboljih vatikanskih patologa, neurologa, gastroenterologa, urologa i psihijatara, sa jednom jedinom dijagnozom: Serbophobia. Papa je ustao razjaren, počeo da viče, cepa zavese, skače po sobi poput mačke, hoda po plafonu. Konzilijum od dvadeset šest lekara je to gledao; ubrzo su pozvani najbolji egzorcisti; Papa je vezan, nad njim je počeo obred. Medjutim, Papino slabo zdravlje je popustilo; izdahnuo je posle desetak minuta, izustivši nekoliko nerazumljivih reči, glasom neprirodnim i dubokim. I danas se govno Pape Vojtile čuva u strogoj tajnosti, u vatikanskom sefu br. 5673. Govno je gotovo neraspadljivo, time i fenomen; prati se i posmatra; svake godine na dan Papine smrti menja boju, to beleže izveštaji vatikanskih patologa.

Autor: Aleksa Djukanović

ФУСНОТЕ:   [ + ]

1. Sveti papa Jovan Pavle Drugi, (1920-2005). Istorijska ličnost. Prvi papa Sloven (Poljak) na čelu Vatikanske crkve posle više stotina godina 1978-2005. Imao strasnu ljubavnu vezu preko trideset godina. Ostao zapamćen po rečima Bilu Klintonu: “Srbe bi trebalo da bombardujete”. U mladosti se bavio glumom, vožnjom kajaka, planinarenjem. Proglašen za sveca 2014.
2. Oče, gnev je početak ludila!
3. Oh, čudnog li sranja!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *