Noći

Reče baš Peter Handke
Kako nas problemi pokreću
Sad su mi u glavi reči:
Smicalice, čarobnice, bojalice
Zašto? Želim naći put da shvatim
Ali odustajem.
Uvek.
Lako.
Putem reči ići uvek je opasno…
Naidjem na pite stare i porušene kokošinjce
Na neke nestale ljude, na svice i na svinjce
Kako nas problemi pokreću?
Kao što Sizifa pokreću?
Putem reči ići uvek je opasno…
Kad za vazda grumen padne na grui
kao grudva, koja gromko udara!
I sećanja mi šara, varljive subjekte meša,
smešta u rečenice
Pravi smeše ludila i do bola smešne.
Hajde, hajde sa nama u boj!
Ti se plašiš kao i ja, ali ‘ajde!
Ti se boj, boj, zauvek se boj!
Kako nas problemi pokreću?
Kao žice, koje nas ubadaju u prsa?
Zbog toga prsnem kao balon, koji je nekad bio gnjecav,
u koji zarije se prst
Strah na ulicama tera nas unutra
Strah u kućnoj tamnici tera nas još dublje,
Dok ne savijemo glave onako skroz dole
I uskočimo sebi u stomak.
Problem je tako lepa reč.
Putem reči ići uvek je opasno…

Autorka: Una Martinović

One thought on “Noći”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *