Festival srednjoškolske kratke priče

KONKURS

1. FESTIVAL SREDNJOŠKOLSKE KRATKE PRIČE

 

Gimnazija “Žarko Zrenjanin” iz Vrbasa raspisuje konkurs za 1. FESTIVAL SREDNJOŠKOLSKE KRATKE PRIČE sa ciljem afirmisanja kratke priče kao književnog žanra. Ideja za osnivanje Festivala je podsticanje stvaralaštva mladih koji dele zajedničku ljubav prema pisanoj reči, kao i negovanje multikulturalnosti medju srednjoškolcima. Pozivamo vas da uzmete učešće na Festivalu i da nam pošaljete vašu kratku priču.

Opšti uslovi konkursa:

– Konkurs je namenjen učenicima srednjih škola;
– Na Konkursu nema tematskih ograničenja;
– Učenici konkurišu sa jednom kratkom pričom napisanom na srpskom jeziku ili na jeziku nacionalnih manjina;
– Kratku priču (uredjenu prema tehničkim propozicijama Konkursa) slati na adresu škole (Gimnazija “Žarko Zrenjanin”, Palih boraca 9, 21460 Vrbas) ili elektronskim putem na e-mail adresu Festivala: gimvrbas.fkp@gmail.com;

– Rezultati Konkursa biće objavljeni na sajtu škole/Festivalagimnazijavrbas.edu.rs

Posebni uslovi konkursa

– Kratka priča ne može biti duža od 30 redova / 1.800 znakova (pri čemu se i razmak izmedju reči računa kao znak);
– Prihvataju se isključivo originalni učenički radovi koji nisu objavljeni ili ponudjeni za objavljivanje u drugoj publikaciji;
– Učenici svoje radove dostavljaju u Prijavnom formularu (koji se nalazi na ovom sajtu);
– Tekst priče može biti na ćirilici ili latinici (ukoliko je priča na jeziku nacionalnih manjina, obavezno uz originalni tekst dostaviti i prevod na srpski jezik);
– Uz rad dostaviti puno ime i prezime učenika, naziv škole, ime mentora, adresu, kontakt telefon i e-mail adresu;
– Krajnji rok za dostavljanje radova je 15. maj 2018. godine;
– Primljeni rukopisi se ne vraćaju, a organizator Festivala zadržava pravo na objavljivanje priča pristiglih na Konkurs;
– Nagradjeni radovi biće štampani u časopisu “Mladi Dani” i objavljeni na stranici Festivala;
– Autori najboljih priča biće pozvani na završnu svečanost Festivala koja se održava krajem maja meseca u Gimnaziji “Žarko Zrenjanin”u Vrbasu, kada će biti upriličena i svečana dodela nagrada i diploma.

– Kontakt osobe: Mladen Djuričić i Jelena Vujović (gimvrbas.fkp@gmail.com).

Gimnazija “Žarko Zrenjanin” iz Vrbasa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *