TRENDING POSTS

TODAY’S TOP STORIES

EDITOR’S PICKS

Драматуршке цртице

Јавна читања драма студената драматургије новина је на Стеријином позорју. Студенти четврте године драматургије Академије уметности у Новом Саду, уз менторство проф. Марине Миливојевић Мађарев показали су драматуршки дар, који је део…