Химноумље

Немамо ничег. Ни лорда, ни мисионара.
Наш лорд је црв.

Запеваше доле музе бега,
Нестале су буне, брда и стене.
Ни бајке, ни грома не имадосмо,
поједе нас наш црв.

Немамо ничег.
Ни лорда, ни мисионара.
Наш лорд је црв.

Распеваше се гробља и дубине
полегаше ветри зоре по слабинама;
ни бајке, ни грома за нас нема;
Ни става, ни потомака.

Оста нам једино наш црв.
Ој.
Он је наш топос.

Ауторка: Горица Радмиловић

Scroll To Top