ДАМЈАНОВ: ИСКОНИ БѢ СЛОВО

Са задовољством вас обавештавамо да је из нове Агорине библиотеке „ДАМЈАНОВ: ИСKОНИ БѢ СЛОВО“ управо изашла прва у низу књига изабране прозе Саве Дамјанова, једног од најзначајнијих представника српске постмодерне књижевности – ИСТРАЖИВАЊЕ САВРШЕНСТВА, а до краја године планира се излазак и друге књиге из ове едиције – KОЛАЧИ, ОБМАНЕ, НОНСЕНСИ.

О KЊИЗИ:

Након тридесет пет година од првобитног представљања српској културној јавности, роман Истраживање савршенства први пут у сасвим другачијем формалном избору!

Kњига, у књижевној критици оцењена као пример „експерименталне екстремности“ и „формално најпретендиознији стваралачки покушај“ младе српске прозе из 80-их година прошлог века, била је отелотворење визије аутора о једном „до бола оностраном роману“ и стереографским просторима писања „Бесконачне књиге“. И управо ће овај роман још годину дана пре изласка Хазарског речника, антиципирати даље токове у проучавању књижевног дела, нарочито у контексту појмова нелинеарног читања, ергодичке књижевности и хипертекста.

У издању које се налази пред нама, овој „херметичној параболи алхемијског трагања за истином“ сада су придодате приче које можемо посматрати као одреднице још 1983. најављиваног Речника истраживања, незавршеног формалистичког пројекта, који заједно са Истраживањем савршенства сада обликује једну сасвим нову Мрежу читања и проширује границе његове рецепције. Овај прозни циклус могао би се назвати космичко-онтолошким речником у одгонетању „криптограма света“, потврђујући мисао Пјера Валеријана  да „говорити хијероглифски није ништа друго до откривати праву природу ствари божанских и ствари људских“.

Велика Различитост и исконско Јединство „говора метаморфоза” у којим овај Маг Речи постмодернистички хаос претвара у нестварно чисту Хармонију Језика, као „пледоаје тежње за писањем апсолутне књиге” (Н. Шапоња), ујединио је два чудесна барокна топоса живота – „Живот као Сан и Живот као Путовање” (Т. Росић) а књига пред читаоцем открива једну од својих Суштина – њен главни јунак остаје Језик, онај неухватљиви Језик као заумна мајеутика, којим се Дамјанов, попут космичког хазардера, смело поиграва са светлошћу свемира… у књизи о Потрази која никада није завршена, ни за читаоца, ни за аутора, ма из које Стварности он долазио…

See Also
Каталин Ладик

(Снежана Савкић)

Сава Дамјанов рођен је у Новом Саду 1956. године. Писао је прозу, књижевноисторијске огледе и критику; уређивао неколико часописа и едиција. Предаје на Филозофском факултету у Новом Саду и као гост-професор предавао на низ факултета у иностранству. Приређивао за штампу дела српских писаца 18, 19. и 20. века. Аутор је антологија старе српске еротске књижевности и постмодерне фантастике, као и више књига уметничке прозе и научнокњижевних студија, збирки есеја и критика.

Scroll To Top