Category Archives: cARTe diem

„Откривење Јованово“ и песмa „Спомен на Руварца“

Continue reading „Откривење Јованово“ и песмa „Спомен на Руварца“

Еротизам Жоржа Батаја и време у коме ствара

Continue reading Еротизам Жоржа Батаја и време у коме ствара