Category Archives: Кристина Топић

Obojene fotografije neobičnog objektiva

Zoran Živković, Tumač fotografija, roman, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd 2016.

Ako bi fotografije mogle da pričaju, onda bi kazivale mnogo više od zabilježenog trenutka. Ovako uhvaćeni momenat ćuti i pokazuje ono što je očigledno na fotografiji za sve. Ćuti, jer odsustvo riječi predstavlja savršenu artikulaciju. Pričaju boje i bude sjećanja, farbajući ih u šarenolika raspoloženja i emocije, ali samo za one koji razumiju kod boja. Continue reading Obojene fotografije neobičnog objektiva

PERFORMANS “JA ĆU RADITI ŠTA JA HOĆU”

Ovu poruku vam je uručila
poznata bh umjetnica:
  
Nadam se da će jednog dana mašine obavljati
besmislene poslove za nas,
no i njima želim slobodan vikend.
  
Radno vrijeme: 24 + 8/7
  
Ja ću raditi šta ja hoću.
Umjetnica Alma Gačanin
alma_gacanin@hotmail.com

Šta  je  Ja ću raditi šta ja hoću? Continue reading PERFORMANS “JA ĆU RADITI ŠTA JA HOĆU”