Category Archives: Душан Захаријевић

Ала је слеп овај свет

Растко Лончар
Ала је леп овај свет 

Ала је леп
овај свет!
Негде потоп,
негде смет!

Негде ХИВ, а
негде глад,
негде умре
човек млад

Негде дуван
претњи пун
Неком балван
неком трун

Змају песмом
враћам дуг
исто чини
и мој друг

Душан Захаријевић
Ала јe слеп овај свет

Ала је слеп
Овај свет
Нигде поток
Нигде цвет
Где је песма
Смисла сад
Страсних мисли
Водопад 

Где је језик
Злата пун
Где је глава –
Спаљен жбун
Песник песмом
Љуља луг
Свет не слуша
Ни мој друг

 

Јован Марковић: “Филм се мора читати, а поезија мора гледати”

Continue reading Јован Марковић: “Филм се мора читати, а поезија мора гледати”

Наталија Јовановић: Од свих једноставних ствари

Continue reading Наталија Јовановић: Од свих једноставних ствари