Arhive kategorija: Boro Grahovac

KRČMA PORED PUTA

Idući od dubrovačke malte, carskim drumom prema sjeveru, sa desne strane puta, smještena je stara i oronula krčma  zvana „Kasaba“. Napravljena je nekada davno, za potrebe pijanih oficira, po nalogu nekog, već zaboravljenog, cara. Neveliko prizemno zdanje, ozidano ljutim hercegovačkim kresom, sa malim pendžerima, isprepriječenim debelim demerima, sa pocrnjelim i naerenim krovom, uraslo je u zemlju za, najmanje, dvije stepenice.

To nekada bješe lijepa i otmjena oficirska kasina na malom zaravanku u neposrednoj blizini puta. Kroz vremena, ispred nje su prolazile razne šironje kojima je put bio uzak, pa je proširivanjem put došao pred sama vrata. Vremena i vladari  koji su drumom protutnjeli  nasipali su kolovoz raznim materijalima, u više slojeva, čiji je broj teško utvrditi. Novi je sloj zatrpavao stari i sve tako dok se vrata nisu zatrpala, a krčma urasla u razne slojeve  koji su navlačeni i zbijani oko njenih temelja. Prašina koju opancima, konjskim kopitima, automobilskim gumama i gospodskim cipelama dižu putnici, ulazi unutra i taloži se po, nekada gospodskom, a sada izanđelom i propalom kafanskom inventaru. Nastavite sa čitanjem KRČMA PORED PUTA