Коментар је цар смисла двострука
Горски вијенац најкритичније издање без коментара   Виђи спјева од чет’ри празника, са посветом и…
Мали господин дивовског духа
„Велика умјетност није једноставна. Живот сам за себе није, нити је људски ум, ни људско…
Са погледом на Свету гору
Сарти, Мај-Јун, 2017.   Ауторка: Љиљана Пантелић Новаковић