Да ли се Чернодрински враћа кући?

Поводом представе Чернодрински се враћа кући, режија Љубослав Мајера, Позориште Промена, Нови Сад1) Continue reading Да ли се Чернодрински враћа кући?

ФУСНОТЕ:

Део овог текста објављен је у Билтену Стеријиног позорја 2016.

Чији је тестамент друга књига “Прозрака”

(Светлана Велмар-Јанковић, Прозраци 2, Лагуна, Београд 2015) Continue reading Чији је тестамент друга књига “Прозрака”