ПОНОВО РОЂЕН – ПРЕПОРОЂЕН

Поглед на јуче временски је докучив јер је непроменљив, са свим што је било, потпуно…

НЕВЕНА КОВАЧЕВИЋ: РАЗГОВОР СА БОЈАНОМ МАРЈАНОВИЋЕМ

Уметност је одувек инспирисала, али и провоцирала. Да ли цензура у уметности сме да постоји…

ПОРТРЕТ БУДАЛЕ У МЛАДОСТИ

Битно је остати човек са ногама чврсто на земљи. Читао је Димитрије, а онда понови…

МИТ О ЖЕНСКОМ ПИСМУ

Оно чега нема у речима, у усменој или писаној књижевности, осуђено је на заборав, прећуткивање,…

ЉУБАВ У ФИЛМОВИМА КРИСТОФА ОНОРЕА

Љубав: емоција, појам, нагон. Љубав: концепт који у себи садржи ерос и танатос, нагон за…

НЕПРИЈАТЕЉ СВОГ ЖАНРА (ВАЛТЕР У ЦРНОМ ТАЛАСУ)

Валтер је отишао у легенду. То сви знамо. Али, ако кажемо да су 22. маја 2016. у…

СМЕХ У ИМЕ ЖИВОТА

Изгледа да је човеку својствена потреба да открије законе по којима се ствари догађају –…

A KAKO ĆE SE ZVATI DIJETE?

Ona je bila Srpkinja. Magistra PR-a, kći, sestra, sportašica. Drugim riječima, Srpkinja u Hrvatskoj. Svoju…