Позив за темат “Зоран Живковић”

Поштовани сарадници и читаоци,

позивамо Вас да својим текстовима учествујете у формирању темата часописа КУЛТ и истраживачком сагледавању теме:

КЊИЖЕВНО СТВАРАЛАШТВО ЗОРАНА ЖИВКОВИЋА

(приказ књиге, сагледавање фантастике у делима Зорана Живковића, анализа одређених мотива – време, простор, круг, мост, музика, књига, паралелни светови и друго)

Молимо Вас да Ваше текстове (максимум 5 страна) пошаљете најкасније до 30. јануара на адресу часописа КУЛТ: casopiskult@gmail.com. Сваки аутор има право да пошаље више текстова.

Текстови који буду прихваћени биће објављивани у часопису КУЛТ од 1. фебруара, а објављени текстови ће чинити и други број електронског часописа КУЛТ.

За праћење рада Часописа КУЛТ као и за додатне информације о темату, можете нам се обратити путем мејла casopiskult@gmail.com или путем фејсбук профила КУЛТ – часопис за културу и уметност.

Уредништво Часописа КУЛТ

2 thoughts on “Позив за темат “Зоран Живковић””

  1. Rado, i drago mie je! O stvaralaštvu Z. Živkovića pisala u Kult. dodatku Politirke! A o njegovoj najnovijoj knjizi “Tumač fotografije”, bilo je posvećeno knjiž. veče u mom ciklusu “Čitaj me uživo”, Kuća Đure jakšića u Beogradu.
    http://www.kucadjurejaksica.rs

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *