Arhive oznaka: Vesna Kojašević

Nadrealistički momenti u poeziji Vaska Pope

posmatrane kroz prizmu nadrealističkih slika
(Đorđo de Kiriko, Salvador Dali, Rene Magrit)

Priroda poezije Vaska Pope u srpskoj književnosti pedesetih i šezdesetih godina prošloga veka uticala je na razumevanje i samo poimanje njegovih stihova, te upravo zbog toga i nailazimo na otežanu recepciju ovoga pesnika i nerazumevanje kod većine čitalaca. Međutim, iako je tadašnja, naša književnost bila u toku sa svim svetskim književnim dešavanjima, publika i kritika još uvek nisu mogle da pojme, na primer, Popinog konja sa osam nogu. A sa druge strane, postojao je još jedan „problem“. Naime, shvatanje njegove poetike je bilo nerazumljivo publici iz tog razloga što je on nikad nije teorijski objasnio, već ju je samo predstavljao i to implicitno, svojom poezijom. Ipak, postoje “tri sekvence” njegove poetike koje možemo izdvojiti: narodna umetnost, humor i snovi. Nastavite sa čitanjem Nadrealistički momenti u poeziji Vaska Pope

PORTRETI PAPA KOD RAFAELA I TICIJANA (DRUGI DEO)

Ticijan (Tiziano Vecelli ili Tiziano Vecellio 14888/ 1490-1576) bio je italijanski slikar XVI veka.  Bio je jedan od najsvestranijih italijanskih slikara, jednako vešt sa portretima, pejzažima, panelima sa mitološkim i religijskim temama. Njegove metode slikanja, naročito u primeni i korišćenju boja, su izvršile veliki uticaj ne samo na slikare italijanske renesanse već i na potonje slikare zapadne umetnosti. Udario je temelje modernoj portretnoj umetnosti, jer je slikajući Habzburške vladare utemeljio obrasce prikazivanja koji su se poštovali sve do XIX veka. Jedan od tih Ticijanovih obrazaca je konjanički portret, zatim lovački portet, portret vladara u stojećem stavu i porterte u sedećem stavu.

Ticijan je uradio prvi portret Pavla III (1534-1549). Promenio je već ustanovljeni format portreta papa i visokih prelata, koje su ranije slikali renesansni slikari, poput Rafaela.

pavcPapa Pavle III (1468-1549; rođen Alesandro Farneze), došao je do papskog trona 1527, u vreme neizvesnosti u katoličkoj crkvi. Bio je značajan pokrovitelj umetnosti i umetnika. Težio je da unapredi moć i sudbinu svoje porodice. Kada je došao na papski tron, suočio se sa protestanizmom, te je sazvao devet uglednih prelata 1), kako bi ga obaveštavali o procesu reformacije. Car Karlo V je odlučio da maksimalno uguši protestantizam pa je zato u Vormsu sklopljen savez sa papskim izaslanikom Alesandrom Farnese. Papa je pristao da pomogne u ratu protiv nemačkih prinčeva, međutim nisu mogli da uguše protestantsku reformaciju. 1537 je izdao papa tri dokumenta: The bulls Sublimus Dei , Altituda divini consolii, Pastorale officium. Nastavite sa čitanjem PORTRETI PAPA KOD RAFAELA I TICIJANA (DRUGI DEO)

FUSNOTE:   [ + ]

1. Crkveni velikodostojnici