Tag Archives: Vasko Popa

Nadrealistički momenti u poeziji Vaska Pope

posmatrane kroz prizmu nadrealističkih slika
(Đorđo de Kiriko, Salvador Dali, Rene Magrit)

Priroda poezije Vaska Pope u srpskoj književnosti pedesetih i šezdesetih godina prošloga veka uticala je na razumevanje i samo poimanje njegovih stihova, te upravo zbog toga i nailazimo na otežanu recepciju ovoga pesnika i nerazumevanje kod većine čitalaca. Međutim, iako je tadašnja, naša književnost bila u toku sa svim svetskim književnim dešavanjima, publika i kritika još uvek nisu mogle da pojme, na primer, Popinog konja sa osam nogu. A sa druge strane, postojao je još jedan „problem“. Naime, shvatanje njegove poetike je bilo nerazumljivo publici iz tog razloga što je on nikad nije teorijski objasnio, već ju je samo predstavljao i to implicitno, svojom poezijom. Ipak, postoje “tri sekvence” njegove poetike koje možemo izdvojiti: narodna umetnost, humor i snovi. Continue reading Nadrealistički momenti u poeziji Vaska Pope