Милица Милошевић

Промоција “Чупаве Келерабе”
Мала новинарска радионица и промоција сајта "Чупава Келераба" у Cafe de France Позивамо вас да…
Неко
Жена стоји на капији и гледа спровод. Стеже ограду – умро је неко млад. Девојка…
НЕ РАЗУМЕМ ПОРИВ ЗА УБИЈАЊЕМ
*** Не разумем порив за убијањем. Можеш убити бубу, али нећеш убити и страх од…