Tag Archives: Милан М. Ћирковић

Muzički multiverzum Zorana Živkovića: pseudokosmološka crtica

Paralelni svetovi su sveprisutan motiv u prozi Zorana Živkovića, od samih početaka sa Četvrtim krugom sve do najnovijih ostvarenja kao što su Zbornik mrtvih i Tumač fotografija, skoro četvrt veka kasnije. U pojedinim delima taj motiv je u prvom planu, u drugima figurira više kao deo pozadine ili objašnjenje nekog fantastičnog detalja. Nasuprot gotovo nametljivom prisustvu alternativnih realnosti u Četvrtom krugu, u potonjim ostvarenjima prisustvo tog motiva je suptilnije i manje motivisano samom radnjom, a više atmosferom nelagode pred i nostalgije za drugačijim stazama. Continue reading Muzički multiverzum Zorana Živkovića: pseudokosmološka crtica