Tag Archives: Dimitrije Ostojić

FILOZOFIJA I UMETNOST: UVERTIRA OBIČNOG ČOVEKA

*

Kada umetnik ne razume filozofa, umetnik je taj koji ne razume.. kada filozof ne razume umetnika, umetnik je, opet, taj koji ne razume. Jedna pesma u sebi sadrži hiljadu filozofija života, a hiljadu filozofija života u sebi jedva sadrži jednu pesmu Pesnici pišu iz života, dok filozofi pišu o životu. Videćete, stoga, da su pravi pesnici odani filozofiji, a filozofi neverni poeziji.

Sun Cu-ovo delo se zove Umetnost Ratovanja, a ne Filozofija Ratovanja.. filozof nema stomak za boj. Continue reading FILOZOFIJA I UMETNOST: UVERTIRA OBIČNOG ČOVEKA