Архиве ознака: Невена Савић

ЕРОС И ТАНАТОС У ПОЕЗИЈИ АРХИЛОХА, МИМНЕРМА И САПФЕ

Као што је хармонија код Хелена произвела могућност редефинисања космоса тако је и целина сачињена од самог Ероса, у покушају хармоничности еволуирала, увођењем Танатоса. Но суштина Ероса, од његовог почетка до данас јесте: тежња за целином, било да га посматрамо кроз цепање Андрогина или кроз чежњу и бол бића због неостварене љубави, напослетку и као силу која се спушта и одабира под велом званим Агапе.  Наставите са читањем ЕРОС И ТАНАТОС У ПОЕЗИЈИ АРХИЛОХА, МИМНЕРМА И САПФЕ

ЕРОС И ТАНАТОС У ПЕСНИЧКОЈ МИСЛИ МИЛАНА РАКИЋА

Стварање суштински новог Ероса настало је у покушају да се  цивилизацијском наслеђу укине моћ одређивања смера развоја и положаја човека, као што је и резултат  револуционарне мисли која је европску културу превела у један посве нов концепт сагледавања стварности. Било је неопходно упливати у димензију индивидуалне дубине насупрот колективном расту и кренути смером духовног оплемењивања учењима  која су до данас задржала своју вредност и делотворност. Тако су се почетком ХХ века  Јунгова идеја процеса индивидуације и Фројдова теорија редефинисаног односа између нагона и ума, пренеле из актуелне стварности дубоко у ткиво поетичне мисли и поставиле темељ развоју љубавне мисли модерног песништва, уопште. Наставите са читањем ЕРОС И ТАНАТОС У ПЕСНИЧКОЈ МИСЛИ МИЛАНА РАКИЋА