Pišite za KULT


Želite da pišete za KULT? 


Smatrate Kulturu, Umetnost, Literaturu i Teatar bitnim i želite da budete deo grupe ljudi koja tu vrednost čuva?

Svojim radom i razmišljanjem unosite pozitivnu, stvaralačku energiju?

Želite da KRIKnete i “iskoristite dan u umetnosti” pisanjem eseja, prikaza knjiga, naučnih radova?

Posmatrate svet kroz OBJEKTIV i kritički sagledavate filmske projekcije? Bavite se fotografijom i tako zaustavljate vreme?

Volite pozorište i scenu i želite da budete deo TEATROMANIJE?

RITAM vas pokreće i pišete prikaze muzičkih bendova, pravaca ili pojedinaca?

Često ste NA KAFI SA… inspirativnim sagovornicima i želite da vaši razgovori budu zabeleženi?

Imate neku drugu ideju koja se ne uklapa u navedeno?

Obratite nam se bez okolišanja.

Kada pošaljete Vaše tekstove, u roku od 72h dobićete odgovor od uredništva o prihvatanju teksta, daljim sugestijama ili komentarima, kako bismo doveli tekst do najboljeg oblika.

Ukoliko je tekst prihvaćen, bićete obavešteni o datumu objavljivanja. Ukoliko se desi da tekst nije objavljen obećanog datuma, ili ako je objavljen, a datum Vam nije javljen, molimo Vas, imajte razumevanja – Časopis KULT je aktivan svakog dana i zbog toga su i planovi podložni malim promenama.

Poželjno je da:
 - tekst bude do četiri kucane stranice, sa izuzetkom naučnih radova.
 - bude napisan ćiriličnim pismom, osim ako želite da bude na latinici.
 - bude prethodno lektorisan
 - da nije objavljivan ranije (ukoliko jeste, NEOPHODNO je da nam navedete štampani ili elektronski izvor)

PRAVILA KORIŠĆENJA


KONTAKT:


Obratite nam se na urednistvo@casopiskult.com sa svojim tekstovima, sugestijama, pitanjima, komentarima ili preko platforme sajta.

Radujemo se budućoj saradnji!

Scroll Up