Sve varijacije zajedničkog mita

Tamo gde senka nestaje, Kriyative Theatre Trust, Indija

Treći dan internacionalnog festivala alternativnog i novog teatra bio je u bojama i atmosferi Indije, što je za sve prisutne predstavljalo autentičan primer novog i dalekog, u pozorišnom i kulturološkom smislu. U Kulturnom centru u Novom Sadu održana je predstava Tamo gde senka nestaje u izvođenju pozorišne trupe Kriyative Theatre Trust. Sjedinjenost kulturnih identiteta i jezika nagovešten je i duboko motivisan učestvovanjem srpskog glumca Kristijana Al Droubija, čije je učestvovanje u ovoj predstavi donelo duboku smisaonu nacionalno-mitološko-političku vezu pozorišta iz Indije i Srbije.

Višeslojnom interpretacijom epske priče ovaj teatar nam je predstavio transkulturno istraživanje koje je po svojoj formi potpuno odgovarajuće sadržaju koje svedoči o drugom i drugačijem s pozicija promišljene i autentične interkulturalnosti. Daleka koloritna kultura predstavljena je razigranim i iskrenim izvođenjem četiri glumca: Lakšmi Čandrašekar, Priti Baradvadž, Kristijan Al Droubi, Vinaja Čandra, dok autorski deo potpisuje Šrikant Rao. U okviru daleke religije i kulture, ispripovedan je narativ o shvatanju epa, o varijacijama u različitim nacionalnim čitanjima, o pozorištu kao zajedničkoj i ne mnogo različitoj kulturološkoj neophodnosti. Ovakav odnos između ove dve zemlje, pa samim tim i između pozorišnih tradicija, naročito je zanimljivo tumačiti iz imagološke perspektive, predstavljajući mnogo kompleksniji i složeniji problem  od onoga što ovaj tekst može pružiti.

Pariz 19. veka poput drugih delova Evrope je čeznuo za moralnim i kulturološkim oslobođenjem, zamišljao je Indiju kao brojnu zemlju „kraljevstva fakira, asketa, maharadža i tigrova, zemlju bogatih palata i pagoda i domovinu bajadera“. Samo spominjanje Indije i njihovih božanstava izazivalo je pometnju i talas mistifikovanja i tajanstva. Korišćenjem ritualnih maski u nekim delovima performansa ova četvoročlana pozorišna trupa uspela je da predoči, kroz prizmu sopstvenih običaja, mit koji je svim kulturama poznat i zajednički, time pokazavši da je potreba za drugačijim prisutna i privlačna i danas. Ova predstava je izazvala vrlo pozitivne reakcije gledalaca zbog specifične duhovno-ambijentalne prikazanosti indijske kulture (ne samo budističkih struja, već su jasni tragovi i staroegipatskih učenja, kao i tragovi hrišćanstva).

Ambasadorka Indije u Beogradu, Narinder Čauhan, sa glumcima predstave “Tamo gde senka nestaje”. Fotografisao: Branislav Lučić

Baveći se južnoazijskim epom o Baš Čeliku, pokazano je koje su sličnosti a koje razlike između naše i njihove verzije priče – i time je predočena tema koja zaslužuje temeljnu naučnu kuturološko-jezičku studiju, koja bi, oslanjajući se na do sada izvršene, predstavljala interesantan pretekst ovakvim temama. Mitska priča o Baš Čeliku kao polazište poslužilo je za tematizovanje različitih tema: od kulturo-političkih pitanja (jasnih aluzija na Vođe), preispitivanje prošlosti i sadašnjosti, verovanja, patriotizma, okova patrijarhata i razlika među narodima. Uprkos brojnosti prikazanih tema, čini se da je jedna od osnovnih preokupacija ovog teatra bila pozicija žene u kulturi i patrijarhalnom svetu Indije, odnos između oca i ćerke, muža i žene.

Fragmenti ove predstave sprovedeni su u maniru „pozorišta u pozorištu“ predstavljajući intenzivnu igru preplitanja prošlih i sadašnjih postupaka, privatnih priča i pozorišnih tekstova, kao i odnos između tradicionalističkog poimanja pozorišne umetnosti predstavnika pozorišta iz Indije i potragu za alternativnim elementima glumca iz Srbije. Kristijan Al Droubi, u jednom trenutku, specifično igračko-govornim načinom ukratko prepričava poznatu priču o Baš Čeliku, što u nekim trenucima deluje i komično. Kriyative Theatre Trust ističe se i po činjenici da su svi tekstove koje izvode, pa i Tamo gde senka nestaje, nastali kao rezultat zajedničkog rada grupe. Ovaj komad biće predstavljen i u drugim gradovima u Srbiji, najpre u Beogradu 1. jula u okviru BELEF-a.

Autorka: Milena Kulić 

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *