STEVE REICH

Steve Reich je rodjen u NJujorku. Diplomirao je filozofiju 1957. godine, a kasnije je završio i Muzičku akademiju. Značajan je predstavnik minimalizma, kao i Philip Glass, Terry Riley, La Monte Young, John Adams i drugi. Godine 1988. komponovao je Different trains za gudački kvartet. U ovu kompoziciju Reich unosi i snimljen glas uklopljen sa muzikom, a koji se sreće i u drugim njegovim kompozicijama. Sastoji se od tri stava koja obuhvataju period pre Drugog svetskog rata (America-Before the War), za vreme rata (Europe-During the War) i nakon rata (After the War).

Muzička preporuka: Dušan Zaharijević

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *