KRALj ČAČKA

            Kralj Čačka je jedan od predstavnika andergraund scene koji ima veoma zanimljivu i karakterističnu poetiku. U pesmama ovog benda mogu se prepoznati melodije dečijih pesama sa tekstovima koji opisuju savremeni svet i stanje u njemu. Pevanje o svetu koji je na rubu egzistencije, izopačen i haotičan, kroz veselu i bezbrižnu melodiju dečijih pesama stvara grotesknu sliku tog sveta. Otuda se i njegova slika gradi razaranjem postojećih i ustaljenih predstava. To navodi na pomisao da je muzika Kralja Čačka infantilno ozbiljna. Pored toga, muzika ovog benda kreće se u okvirima bluza i džeza, mada se mogu čuti i etno i drugi elementi.

Kralja Čačka možete čuti i ovde – Audio snimak sa festivala Poezika!

Muzička preporuka: Dušan Zaharijević

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *