JOHN CAGE

John Cage (1912-1992) je jedan od uticajnijih američkih kompozitora 20. veka. U svom stvaralaštvu često se bavio tišinom. Poznata je njegova kompozicija 4’33” za vreme koje muzičari ne sviraju, a muzika je sve što se u tom trenutku čuje u okruženju. Može se shvatiti kao muzika okruženja. Takodje je vršio eksperimente sa klavirom puneći ga šrafovima i stavljajući razne predmete na čekiće ili žice klavira (Sonatas and interludes). Ovi eksperimenti i ne čude s obzirom da mu je jedan od učitelja bio Šenberg poznat po atonalnoj muzici. Možda je Cage najpoznatiji kao tvorac aleatorike – tehnike stvaranja muzičkog dela za koju je karakteristično da se izvodjaču prepušta da osmisli kompoziciju. Kompozitor daje delove kompozicije koje izvodjač može da kombinuje po svom nahodjenju, kao i tempo, dinamiku itd.

Uživajte u muzici sjajnog virtuouza!

Muzička preporuka: Dušan Zaharijević

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *