DA ZNADOH

Da znadoh reći majci
ne radjaj parče zemlje nerodne
ljubav za mene neće da se rodi
kamen će pre da se oplodi
nego u nekom cvet za mene da se otvori

Da znadoh reći srcu
vernost je reč samo
umorna od jezika i čoveka
lažljiva varka to je
za zločine veo od pamtiveka

Da znadoh reći usnama
sa obmanom poljubac se spleo
sa lažju se jezik bratimio

Da znadoh reći tebi
zvezde će u očima da potamne
jer sećanje je blistava svetlost
što toplu jezu mami
do nebesa te uzdigne lako
al’ te u bezdan gurne kad te omami

Da znadoh reći sebi
svojom rukom srce sama zdrobi
svojom suzom svoju glad nahrani
ne daj nikad da te neko lažima porobi
svojom tugom sama se sahrani
al’ nemoj reći nikom
samo svečano i tiho potoni u tami

Autorka: Ana Bugarinović

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *