Tekstovi u senci u Gospođici Dragana Lakićevića

Pripovetka koja je predmet ovog eseja pripada Lakićevićevoj zbirci pripovedaka sa naslovom Slatka je muzika. Ono što je povezuje sa ostalim delima iz zbirke jeste tema književnosti. I kada se čini da se sve vrti oko jednog lika i da je on najvažniji u priči, bilo da je to Marko Rakočević (iz pripovetke Knjige su bile moj život), Zekana (iz pripovetke Zekana), Dragica Stojanac, baš iz Gospođice, ili bilo ko drugi iz neke druge pripovetke, značajno mesto zapravo zauzima književnost. Lakićević na odličan način iz različitih aspekata govori o knjizi. Kada je u pitanju pripovetka Knjige su bile moj život, književnosti se pristupa iz ugla pisca, kritičara i tumača. Marko Rakočević u svojoj biblioteci pored svakog originalnog dela, ima i svoju verziju istog. U Zekani nam je predstavljena žena koja voli da čita i nailazimo na knjigu kao neiscrpni izvor saznanja. Preko Dragice Stojanac, pak, saznajemo kako je to raditi kao lektor, ispravljati tuđa dela, a da ona, pritom, ostanu ista.

Nakon naslova Gospođica ne upuštamo se odmah u njene redove, već je Dragan Lakićević naveo citat iz Andrićeve pripovetke Alipaša koji glasi: „A svaka priča je, na svoj način, i u određenom trenutku, iskrena i istinita, i kao takvu treba je saslušati i primiti“. Ovime Lakićević šalje nedvosmislenu poruku čitaocu/ čitaocima da on svoju Gospođicu ubraja baš među takve priče. Namera mu je da od trenutka kada se upustimo u prve replike koje izgovara Dragica Stojanac, preko ispovesti, pa do poslednjih rečenica upućenih uredniku, sve doživimo kao istinu. Da ne postavljamo nikakva pitanja, već da se prepustimo jednoj, možda nesvakidašnjoj, ljubavnoj priči.

U senci ovog književnog teksta nalazi se roman čiji autor je takođe Ivo Andrić – Gospođica. Pored toga što nose iste naslove, povezanost seže dublje. Sa jedne strane imamo junakinju nobelovčevog romana, Rajku Radaković, sredovečnu ženu koja živi potpuno sama. Nakon obećanja ocu na samrtničkoj postelji da će štedeti svaki dinar, ona to i čini odlazeći u krajnost. Vremenom počinje da uskraćuje sebi i neke od osnovnih stvari za život i da se izoluje od sveta. Ljudi su prestali da je zovu po imenu, dodelili su joj nadimak „gospođica“. U trenutku slabosti, čini se, dozvolila je sebi da se zaljubi u Ratka Ratkovića, ali to ne traje dugo jer ona shvata da on nije onakav kakvim ga je zamišljala. Nakon tog prvog i jedinog razočaranja u ljubav prema muškarcu, Rajka svu svoju pažnju i ljubav okreće čuvanju novca. Na kraju je skončala sama.

Sa druge strane, gospođica Stojanac, na prvi utisak veoma je različita, ali, u stvari, suštinski slična. I jedna i druga su žene starog kova, donekle konzervativne, čiji su likovi zasnovani na društvenim konvencijama. Prvu sličnost koju uočavamo je isti nadimak. Nadimak „gospođica“ Dragice Stojanac može se objasniti dvama načinima. Prvo onim što ona sama govori mladom uredniku: „‘Gospodine Andriću’, ‘Gospođice Dragice‘ – tako smo se oslovljavali, još onda, kad su svi bili drugovi…“, a zatim podatkom koji iznosi Andrić kada joj daje novac, da zna da voli lik Rajke Radaković. Lakićevićeva gospođica se još više približava Andrićevoj svojom odanošću jedinom muškarcu. Iako su različite ljubavi kojima se vode u pitanju, materijalna i duhovna, ljubav prema novcu i ljubav prema muškarcu, i Rajka i Dragica ostaju verne svojim obećanjima do kraja. Lektorka nije Andriću izrekla, u stvari, nikakvo obećanje, ali je ipak držala do sebe, odnosno ostala verna ne samo nobelovcu, nego, pre svega, ljubavi prema njemu. Kada je u pitanju ljubav, može se povući još jedna paralela između njih dve, jer, bez obzira što su različite okolnosti u pitanju, obe su stvarno volele samo jednog muškarca. „Kad je umro, obukla sam crninu. Niko me nije pitao za kim, toliko sam bila usamljena.“ Na osnovu ove izjave gospođice Stojanac nepogrešivo stičemo utisak da je i ona ostala sama. Možda iz drugačijih razloga, ali obe junakinje izabiraju samoću i odanost ljudima koji su odavno otišli iz njihovih života.

Autorka: Neda Rakočević

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *