Polni splet

Crtica o polnom sloju knjige Svinja je odličan plivač i druge pesme (2009) Miroljuba Todorovića

Među mnogim slojevima koje knjiga Svinja je odličan plivač i druge pesme1) Miroljuba Todorovića sadrži posebno se izdvaja njen polni / erotski sloj. Zbog toga, čitalac će se neretko, ali najčešće iznenada, sudariti sa lirski iskazanim trenucima polnih prohteva, polnog iskustva, te sa njihovim rezultatima u vidu polne ljubavi i polnih bolesti. Izdvajanjem tekstova koji sadrže elemente polnog kao činioce lirske situacije, u knjizi Svinja je odličan plivač i druge pesme možemo pronaći celovitu shemu i uspostaviti nit jednog modernog polnog događaja.

Tako će se u pesmi Danas za vas, toj ‘karnevalskoj povorci’, oštroj i kondenzovanoj kritici društva, čovekova egzistencija označiti kao ‘suprotstavljanje novčanim teškoćama’, ali i kao suprotstavljanje ‘povećanim polnim prohtevima’. Dakle, kao prva poteškoća koju treba prevazići pri uspostavljanju harmoničnog života ukazuje se manjak materijalnih dobara; u tesnu vezu sa njom dovedena je i druga prepreka – naglašen seksualni nagon, a ne bi bilo sasvim pogrešno ni, zbog bliskosti dve slike, pomisliti da je za zadovoljenje polnih izvoljevanja potreban novac. Kriza telesnog pojačana je u ovom sledu retoričkim pitanjem ‘da li ste zadovoljni prvim polnim / iskustvom’ iz naslovne pesme Svinja je odličan plivač; iako direktan odgovor izostaje, čitalac donekle može naslutiti ishodište u vidu izgubljene nevinosti i komentara ‘uostalom svakom je / zajamčeno pravo na žalbu’. Polne ljubavi opisane su u čak dve pesme ove knjige u kojima, paradoksalno, ljubav kao sastojak izostaje, ali se umesto toga naglašava praktični, tehnički deo polnog čina. Prva od njih pod naslovom Soitije (snošaj) jeste svojevrsno uputstvo kada i kako činiti polne ljubavi, sa posebnim osvrtom na mere opreza i zaštite pre, tokom i nakon čina. Druga, koju od pesme Soitije u ciklusu Čorba od mozga deli samo tekst Zadržavanje prdeža, jeste pesma Trbobolja, u kojoj se tvrdi da do bola u stomaku može doći i zbog ‘preteranog uživanja / polne ljubavi’. Ovi zapisi, koji mnogo više liče na uputstva i savete nego na pesme, po svoj prilici su sastavljani prema Narodnom učitelju Vase Pelagića.

Valja na ovom mestu reći i reč dve o odnosu Todorovića prema Pelagiću, premda bi to mogla biti tema jednog opširnijeg teksta. Naime, u jednom Todorovićevom pismu od 2. januara 2015. povodom rasvetljavanja sudbine svog dede Aćima Jelića autor kaže: ‘Družio se sa Vasom Pelagićem i srpskim konzulima u Prištini i Skoplju, Nušićem i Milanom Rakićem‘.2) Osim porodičnih, snažne su i literarne veze Todorovića i Pelagića; tako se pored korišćenja Narodnog učitelja za građu lirskih zapisa u zbirci Svinja je odličan plivač i druge pesme (Čorba od mozga) isti izvor koristi i za dva citata u Dnevniku signalizma, od 13. maja 1981. (Uvobolje), i 20. juna 1981. (Podrigivanje).

Čitajući dalje pesme iz zbirke otkrivamo da se, kao druga nuspojava upražnjavanja polne ljubavi, javlja i mogućnost promene izgleda polnog organa. Tako se u pesmi Dve pege na penisu ispovednim tonom eksplicira pojava crvenkasto-beličaste pegice na ovom važnom organu, te briga zbog toga ‘što se obe pege / stalno povećavaju’. Na nju se asocijativno nadovezuje zapis Svrab na polnim organima (takođe prema Pelagiću) iz ciklusa Čorba od mozga, koji upućuje na moguće izvore bolesti i lečenja svraba.

Simboliku penisa i važnost motiva zaraze, promene i bolesti na polnom organu, te metaforiku i moguće razmere ove umetničke slike najbolje pokazuje film Miše Radivojevića Kvar. Dve su ključne tačke koje čine ovo delo: bolest glavnog junaka koja se ospoljava u vidu herpesa na penisu, i koja sa sobom povlači pitanje seksualnih, socijalnih i introspektivnih nivoa i odnosa, te bolest društva, koja se manifestuje kroz događaje na poslu i u kući. Nasuprot Todorović / Pelagićevom leku koji uključuje, kao prevenciju, mazanje loja ili zejtina (Soitije), odnosno klistir ‘slanom vodom / pomešanom sa sirćetom’, film Kvar nudi alternativna rešenja isprva u vidu psihoterapeutskih seansi, potom u dokazivanju potentnosti sa drugim partnerkama, da bi se kao poslednja mogućnost ukazala introspektivna sagledavanja i samopomoć:

"Meni se čini da se, ovaj, neki težak kvar desio tom čoveku. Taj kvar se preneo na sve nas, svi smo u kvaru. Neko to ne primećuje, neko ne želi da primeti. I ja sam u kvaru, i u tom smislu drug urednik ne greši. U teškom kvaru. Ja ću pokušati da ga otklonim. Ne znam koliko ću uspeti. Uostalom, to je moj problem. Neka se svako zamisli nad svojim kvarom".

(Kvar)

Naposletku, kratki put kroz ovaj aspekt zbirke Svinja je odličan plivač, kao svojevrstan omaž postupcima svojstvenim signalistima, valja završiti proizvoljno uzetim stihovima iz pesme Samo ja ležem prilično kasno:

uradili ste ono što se od vas očekivalo
prijatno zadovoljstvo kao spontani pobačaj
što možete da odbacite danas ne ostavljajte
za sutra.

Autor: Uroš Ristanović

FUSNOTE:   [ + ]

1. Sve pesme prema izdanju: Miroljub Todorović, Svinja je odličan plivač i druge pesme, Tardis, Beograd 2009.
2. Hana Younis, Daša Jelić: pogled u život jedne žene u posljednjim decenijama osmanske uprave u Sarajevu, Everest media, Beograd : 2016, str. 89. Takav podatak o Aćimu Jeliću nalazimo i u Dnevniku signalizma: ‘Družio se sa Vasom Pelagićem i Nušićem‘. Miroljub Todorović, Dnevnik signalizma, Tardis, Beograd : 2012, str. 164.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *