Ja sam Dušan. Du šan. Du san. Di san. Di šem. I tako…

Ukratko o knjizi pesama Dušana Zaharijevića Antologija savremenog pesništva/ Antilogija svevremenog rečništva, Brankovo kolo, Sremski Karlovci – Novi Sad 2017.

Knjiga je ovenčana nagradom Stražilovo.

Gleda ga i ne veruje na reči. Kao da je bio potreban jedan glagoslov… U prolaženju vremena stvori se jedna nit formirana od slova kosmosa koja je za nameru imala da predoči stvarnost i pravila jednog grupisanja. Na samom početku onoga što smrtni nazivaju kruto „prijateljstvo“, reč jeziku oda tajnu da želi pripadati nekome. Celini. Jezik se složi, presloži, presavije. Nastane glas, izrodi se nedostižna svetlost. U moru svetlosti p r a š i n e i nedostižnih knjiga, stvori se nešto novo, jedna nova celina. Celina poče da odbija pravila. Ne, ne može konačna forma. Ne, ne može već rečeno i ne, ja ne ličim na nekog prethodnog. Ja sam neko drugi ko stvara od prethodnog, ali taj prethodni ne vodi moje misli. Jezik i reč prošetaše ulicama jednog grada i shvatiše da se jedino oni razumeju. I u početku peše muk, pa šum, pa reč. Potom svetlost doda izgužvani sjaj upleten u beskrajan niz. Bilo je tu i par problemskih zadataka, neslaganja u talasima, te veoma grubog podilaženja zlobi, smrti… Bio je tu jedan Hamletovski dijalog da uplete reč u stvarnost, da oživi čoveka, da ga otuđi od sramote tela i postavi na sveto mesto. Tako je, da se razumemo, i Vasko Popa nastao. Samo, on ostade u jednom ćošku da se bavi razmenom sličica emotikona. Jezik i reč uzeše se za po desnu ruku, suprotno okrenuti svetu i izgovoriše glagoslov, molitvu, reč o slovu, slovnu reč, jezikoslovlje… Kao i sve isprepleteno, suprostaviše se neretko jezik i reč, gde jezik reče: Sačuvaj bože, a reč iz svog uma opire se i smisleno prevrne: Sad čuvaj ga, može?

Ostaše tako, jezik i reč u post-stanju, stanju večnog, večnog kao celina, jedne antilogije domobrana svemira.

Autorka: Gorica Radmilović
Naslovna fotografija: Aleksandra Mandić

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *