Društveni koreni “starletizacije”

U današnje vreme gotovo je nezamislivo u bilo kom trenutku uključiti svoj TV prijemnik, a pritom ne čuti i ne videti sadržaje vezane za najnovije ikone medijske scene – starlete. Iako na ulici možemo čuti različite vrste gnušanja širokih narodnih masa ovim fenomenom, neosporiva je činjenica da ove javne ličnosti iz dana u dan sve više dobijaju na popularnosti.

Zašto je to tako?

Pre svega, potrebno je obratiti pažnju na antropološke karakteristike, odnosno biološke osobenosti samog čoveka. Naime, čovek, kao i bilo koja druga životinja, kao jedan od osnovnih nagona ima potrebu za produženjem svoje vrste. S tim u vezi, moguće je reći da je sama evolucija dosta radila u prilog tome, te vremenom počela da favorizuje određene psihičke i fizičke karakteristike čoveka. Naš um i naše telo jednostavno rade u korist produženja vrste.  U tom smislu, kada posmatramo bilo koju životinju, možemo uvideti da ona jednostavno sledi svoje nagone, a među njima i one seksualne prirode. Tako stvari stoje i sa čovekom. Posmatranjem poluobnaženih tela čovek jednostavno zadovoljava svoje biološke nagone. Na taj način, sa filozofske strane, racionalnost prosto biva potisnuta prilikom težnje za zadovoljenjem tih nagona. Ove čovekove karakteristike jednostavno stvaraju plodno tle za mogućnost stvaranja ekonomske koristi na osnovu fizičkih karakteristika, ali i na osnovu nagona drugog čoveka. Dakle, nije reč samo o fizičkim karakteristikama jer fizičke karakteristike čoveka mogu da probude, na primer, umetničko stvaralaštvo. To bi značilo da su fizičke karakteristike neophodan, ali ne i dovoljan uslov za nastanak ovog fenomena. Pored fizičkih karakteristika, kao što smo već rekli, neophodan je seksualni nagon ali i potreba za novcem. Ovi uslovi, svakako, karakterišu i prostituciju, ali jedan važan uslov značajno razdvaja starletizaciju od prostitucije. To je kultura.

Vrlo je važno obratiti pažnju na  kulturnu „evoluciju“. Od nastanka ljudskih društava pa sve do danas kulturni obrasci neprestano se menjaju. Kako se kultura menjala, sve više je na snazi bilo i razbijanje brojnih tabua. Razbijanje seksualnih tabua, iako već dugo traje, upravo svoj vrhunac doživljava u savremenom društvu.  Takođe, razvoj tehnologije i ekspanzija masovnih medija omogućavaju sve brže odomaćenje sadržaja o kojima se ranije „nije govorilo“.  Pored toga, savremena kultura, delimično zahvaljujući i fenomenu globalizacije, sve više se zasniva na konzumerizmu, a kao što je već pomenuto, čovek jednostavno ima svoje potrebe. Na taj način, putem masovnih medija, deo seksualnih potreba, odnosno nagona, jednostavno biva zadovoljen. Sa druge strane, iako seksualni tabui sve više bivaju razbijeni, postoji nešto što i dalje sprečava deklarisanje starleta kao prostitutki. To je činjenica da tabu o zanimanju prostitutke još uvek postoji. Biti prostitutka, posebno u društvima kao što je naše, jednostavno je sramota, a s obzirom na to da se zanimanje starlete neretko povezuje sa prostitucijom, pripadnice ove „profesionalne grupe“ često se posle izvesnog vremena deklarišu kao pevačice. Na taj način, prosta eksploatacija tela nije transparentno moguća, te se s toga tome pristupa na latentan, ali i ekonomski više unosan način.

Konzumerizam, kao što je kratko naznačeno, predstavlja vrlo važan fenomen i sa aspekta odabira „zanimanja“ starlete. Kao brz način zarade, ovo „zanimanje“ vrlo lako omogućava zadovoljenje svih materijalnih i delimično emocionalnih potreba dotičnih.

Za sam odabir ovog „zanimanja“, kao uzrok, nije dovoljan sam konzumerizam. Potrebno je osvrnuti se i na oblast pedagogije.  Proces socijalizacije, dakle, uključivanje individue u društvo putem učenja (misli se i na učenje vrednosnih obrazaca i društvenih normi),  počinje od samog rođenja. Pritom, jedan od najvažnijih oblika socijalnog učenja jeste učenje po modelu, odnosno ugledanje na uzor. Na taj način, individue od svojih prvih kontakata sa medijima bivaju suočene sa modelom ponašanja starlete. Pored toga, ako se u obzir uzmu i roditelji, kao najvažnije figure u vaspitanju deteta i njegovi prvi uzori, moguće je zaključiti da će dete jednostavno uz njih gledati rijaliti programe i interesovati se za njihov sadržaj. Jednostavno: „To rade mama i tata, tako ću i ja“. Tako se daljim procesom socijalizacije, uz neizostavne uticaje masovnih medija, ali i društvene okoline, u očima individue polako formiraju uzori u vidu poznatih ličnosti, u ovom slučaju starleta. Kada se navedeno iskombinuje sa konzumerističkom kulturom, ishod je prosto predvidiv.

Najzad, ako se fokusiramo na naše društvo, možemo uvideti da je podloga za stvaranje i razvoj fenomena „starletizacije“ društva veoma dobra. Pre svega, naravno, potrebno je osvrnuti se na kraj prošlog veka, odnosno deceniju nakon 1990. godine. U periodu devedesetih godina prošlog veka pre svega dolazi do raspada starog sistema vrednosti, odnosno do njegove transformacije. Period ekonomske krize sa sobom donosi težnju za lakom zabavom u cilju skretanja fokusa sa problema koji okružuju individue. Na taj način, pre svega dolazi do vrtoglavog rasta popularnosti turbo folka, ako se posmatra sfera muzike. Pored toga, raspad starog sistema vrednosti uzrokovao je nastanak nekih novih vrednosti, od kojih je jedna težnja za lakom zaradom. Ove, kao i brojne druge karakteristike ovog perioda stvorile su plodno tle za razvoj današnjeg fenomena „starlete“.

Tako, na osnovu već iznetih stavova, moguće je zaključiti da ovaj fenomen nije ništa nenormalno i da nije nešto što se pojavilo per se. Same biološke karakteristike čoveka, konstantna „evolucija“ kulturnih obrazaca, ali i očuvanje nekih tradicionalnih, kao i brojni drugi  društveni faktori, od kojih su u ovom tekstu navedeni samo neki, doveli su do razvoja ovog fenomena „starlete“. Kakve još fenomene će nam dalji kulturni „razvoj“ doneti u budućnosti, ostaje nam da vidimo.

Autor: Nemanja Milošević

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *