Category Archives: Fotografije

Porok ili merak

Okoreli pušač se teši tvrdnjom da mu cigareta koristi, da ga umiruje, da mu je potrebna kao i hrana, da mu podiže radnu sposobnost i raspoloženje. Teši se primerom stogodišnjaka koji je pušio i nije dobio rak. To je za njih merak, uživanje u jednostavnim starima. Nagrađuju sami sebe cigaretom kada izađu na kraj s osećajem napetosti, teskobe ili besa u teškim situacijama. Puše da bi sprečili neugodan osećaj žudnje, koji nastaje kada se ne puši. Continue reading Porok ili merak