Arhive kategorija: Metaformoze

Sve piše/Sve tiše; Traga/Draga

Zušan Daharijević
(Patologija bezvremenog večništa)
HIPERBOLA
Hiper bol, a?

Sve piše 

Svaka je pesma
Postanak žića
Polno saznanje života
I zezavanje
Nedogledna je tu noć a
Život
Voda što celiva
Svoje prolito
Reč-alas teži
u mreži
Da potopi more
Ko šest što teži
Sedam da prevlada
Ne pevam
Da po
____ništim Išta

Već da ga
U pesmu dovučem
Ne otimam od
T
i
š
i
n
e

Otimam

t____________i
______š____________i
n____________u

Vera u Dugo
Je vera u više
Reči se p(l)amte
Ali sve piše

Rastko Lončar

Originalna verzija:


Sve tiše

Svaka je pesma
Postanak bića
Bolno saznanje života
Iščezavanje
Nedogledna je punoća
Život
Voda što preliva
Svoje korito
Reč-talas teži
Da potopi more
Ko svest što teži
Sebe da prevlada
Ne pevam
Da poništim Ništa
Već da ga
U pesmu obučem
Ne otimam od
Tišine
Otimam tišinu
Vera u Drugo
Je vera u više
Reči još p(l)amte
Ali sve tiše

Dušan Zaharijević

 

Yuichi Ikehata
 

Traga

Traga,
traga ne vidiš, reči kaži!
Vidiš ga samo onda
kada priznaje
da sam iščašeni znamen
sa golih nizina
gde i nesmisla oštri su očnjaci
sada naplavljen
u živom smislohodnom batu

Izlaziš bez pucanja
baš onda kada sam
najsveosetniji

zar ne vidiš
da prebiram reči
u ritmu refrena

zar ne čuješ
da po pustim ulicama najavljujem
dolazak paklenih pevača

zar ne vidiš
da su mi reči
jedini ja(st)uk

Dušan Zaharijević

 

 Originalna verzija:

Draga

Draga,
ti ne želiš da slušaš laži?
Želiš me samo onda
kada priznajem
da sam iščupani kamen
sa golih planina
gde i jagnjadi oštri su očnjaci
sada zaglavljen
u živom ravničarskom blatu

Ulaziš bez kucanja
baš onda kada sam
najzauzetiji

zar ne vidiš
da prebijam astal
u ritmu refrena

zar ne čuješ
da po pustim ulicama najavljujem
dolazak paklenih vozača

zar ne vidiš
da su mi ruke
jedini jastuk

Rastko Lončar

Ala je slep ovaj svet

Rastko Lončar
Ala je lep ovaj svet 

Ala je lep
ovaj svet!
Negde potop,
negde smet!

Negde HIV, a
negde glad,
negde umre
čovek mlad

Negde duvan
pretnji pun
Nekom balvan
nekom trun

Zmaju pesmom
vraćam dug
isto čini
i moj drug

Dušan Zaharijević
Ala je slep ovaj svet

Ala je slep
Ovaj svet
Nigde potok
Nigde cvet
Gde je pesma
Smisla sad
Strasnih misli
Vodopad 

Gde je jezik
Zlata pun
Gde je glava –
Spaljen žbun
Pesnik pesmom
Ljulja lug
Svet ne sluša
Ni moj drug