Arhive kategorija: Katarina Ristić Aglaja

NEITINO OBZORJE – PRAG NOVOG EONA

Nova (pojačano savesna) elita-na-zemlji – ne bi bila ona za-svet-nezainteresovana, s fiksnog udaljenja objavljujuća, nego jedna koja se (kao svud po zemaljskoj kugli razbacana) stvara pod nevidljivim vođstvom mrtvih: – preokret na pragu novog eona! A taj je sam prag podzemna riznica, sunčeva zaklopljena zenica ili Amentet – predvorje Duata (noćnog puta) gde mrtvi čekaju barku zalazećeg sunca. U njemu se (kao unakrst prosečenom “kvadratu”) vaga da li će neke duše nastaviti put kroz Duat (beskonačno izuvijani put, ponoćno-obrisni “krug”) ili neće; te da li će biti sposobne za ovakvo jedno vođstvo-nad-živima. Nastavite sa čitanjem NEITINO OBZORJE – PRAG NOVOG EONA

POETSKE REFLEKSIJE O LEMURIJI I ATLANTIDI

– Stradanja Male Atlantiđanke –

Prolom bujice Majčinog umovanja o jedno ostrvo, ostavio je dubok otisak: – tablicu imena izgnanih duhova, među kojima predvodi ona sâma, kao zaboravom prenesena u vlastitu Kćer. To je “ona koja više ne zna ni svoj stalež ni svoje mesto, ali koje se san još seća…”* (Sen-Džon Pers: Morekazi). Nastavite sa čitanjem POETSKE REFLEKSIJE O LEMURIJI I ATLANTIDI

LJUBAV JE VIŠA MATEMATIKA

Ljubav je viša matematika, poput pesme sfera iz pitagorejske znanosti. Dakle, ništa što je proizvoljno – jer pripada nultom izboru duše, u njenoj prenatalnoj egzistenciji, predestiniranoj harmoniji. Ali, u središte te harmonije pred-upisan je izvestan element disharmonije, koji dopušta upliv slobodne volje ili prodor daha kreativne novine u samo srce drevnog kosmosa. Nastavite sa čitanjem LJUBAV JE VIŠA MATEMATIKA