Category Archives: Jelena Marićević

NA GLINENOJ TERASI

(Milan GROMović, Zapisi iz studentskog doma: Prema esejima o književnosti, SKC, Kragujevac 2014)

U okviru XIII kola Biblioteke „Prvenac“ SKC Kragujevac objavljena je knjiga Milana Gromovića od osam naučnih eseja raznovrsne tematike, ali pažljivo koncipiranog rasporeda tekstova. U pročelju Zapisa iz studentskog doma stoji svojevrstan protouvod, prolegomena „Poslepodnevna terasa (bliže od uvoda)“, u kojem nas autor poetski nadahnuto uvodi u svoja promišljanja o književnosti iz pozicija soba 425 i 141 – potkrovlja bez terase i prvog sprata sa terasom – puteva od subjektivnog do objektivnog sagledavanja sveta, mogućnosti da se doživi let, iako s pogledom u hangarom kamuflirani avion. Continue reading NA GLINENOJ TERASI